Glitter

 


Nu går det många olika rykten om löst glitter till naglar.


Vad innebär det och hur skall alla vi glittrande nagelterapeuter göra?

Bestämmelserna i den nya lagen kommer att implementeras stegvis med start den 17 oktober 2023. Den 27 september 2023 utfärdade Europeiska unionen (EU) kommissionens förordning (EU) 2023/2055 för att reglera syntetiska polymermikropartiklar ("mikroplast") som ämnen som sådana och i blandningar.


Om man fördjupar sig i frågan så är det ett bra direktiv från Europeiska kommissionen för att minska utsläpp av mikroplaster i vår miljö, vilket uppgår till 42.000 ton varje år! Definitionen av mikroplaster i detta fall är; små fragment av syntetiska plaster (polymerer) som är olösliga i vatten. Dessa bryts ner långsamt och det är stor risk för att de hamnar i vårt dricksvatten eller i livsmedel.


Flera olika branscher släpper ut mikroplaster i miljön, som betongbranschen, golvbranschen, kosmetikabranschen, jordbrukare och vi nagelterapeuter för att nämna några. Vissa släpper ut mer och vissa mindre.
Vi nagelterapeuter anses som en grupp som släpper ut en mindre del och med bakgrund av detta är vi ett undantag från regeln om att sälja löst glitter efter 17 oktober 2023.

 

Hela förordningen är ett långt flersidigt dokument och när jag läste igenom det fann jag följande och här är ett översatt utdrag ur kommissionens förordning (EU) 2023/2055) – punkt 52

”Med tanke på att sminkprodukter, läpprodukter och nagelprodukter står för en jämförelsevis lägre andel av de totala utsläppen anser kommissionen att en övergångsperiod på 12 år för förbudet mot utsläppande på marknaden av sådana produkter är motiverad för att säkerställa tillräckligt med tid för att ta fram lämpliga alternativ och begränsa industrins kostnader.

För att uppmuntra ersättning av mikropartiklar av syntetiska polymerer i sminkprodukter, läpprodukter och nagelprodukter före övergångsperiodens utgång bör dock alla sminkprodukter, läpprodukter och nagelprodukter som fortfarande innehåller mikropartiklar av syntetiska polymerer ha en märkning som informerar konsumenterna om detta från och med den 17 oktober 2031. För att undvika produktåterkallelser och onödiga bördor för leverantörer bör leverantörerna inte vara skyldiga att tillhandahålla ovannämnda märkning på produkter som redan har släppts ut på marknaden före den 17 oktober 2031 under en viss ytterligare period.”

 

Jag såg detta som ett glädjande besked men jag ville dock vara säker på att vi fortsatt kunde sälja glitter till våra glittrande nagelterapeuter! Jag skrev till EU kommissionen och fick svar av dem där det bland annat stod följande trevliga besked:

” Nagelprodukter som innehåller mikroplast - inklusive akrylpulver eller plastglitter - omfattas dock av ett 12-årigt undantag, så de kan säljas fram till den 16 oktober 2035, i linje med punkt 6(c) i begränsningen.

Observera dock att från och med den 17 oktober 2031 till och med den 16 oktober 2035 måste dessa produkter ha en etikett som anger att de innehåller mikroplaster för att få fortsätta att säljas. Begränsningen (kommissionens förordning (EU) 2023/2055) finns tillgänglig på flera språk på denna länk: eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32023R2055' ”

 

Biorius - Cosmetic Safety Assessment & Regulatory Compliance - skriver följande (utdrag och översatt från ett informationsbrev daterat 9 oktober 2023):

Nedan följer en sammanfattning av övergångsperioden för kosmetika:
17 oktober 2023: Förbud mot mikroplaster i produkter för att exfoliera, polera eller rengöra, som sköljs av, i läpprodukter, i nagelprodukter och i sminkprodukter.
17 oktober 2027: Förbud mot mikroplast i alla produkter som sköljs av
17 oktober 2029: Förbud mot all mikroplast i andra kosmetiska produkter för doftinkapsling
17 oktober 2035: Förbud mot all mikroplast i läpprodukter, nagelprodukter och sminkprodukter

 

Detta ger oss en möjlighet att leta fram alternativa lösningar till mikroplaster fram till 17 oktober 2035 och göra vår del för att värna om miljön. Dessutom får vi fortsätta glittra och kunna sälja både löst glitter och glitter som ingår i olika material som t.ex. akryl, gel, gellack fram tills dess.

Vi skall dock ALLTID vara noga med att värna om miljön och om vår egen hälsa! Tänk på att ha ett bra utsug som inte sprider damm, dvs mikroplaster, runt i miljön. Välj gärna ditt utsug med omsorg och noggrannhet. Tänk även på att lämna dina begagnade filter på en miljöstation som kan ta hand om dem på ett säkert sätt.

 

I en artikel från Scratch Magazine 2 oktober 2023 av Rebecca Hilton står följande (förkortat och översatt):

”I förordningen anges en övergångsperiod på 12 år för nagelprodukter, tills ett förbud mot försäljning eller användning träder i kraft. Detta beror på att produkter som används på "industrianläggningar", som nagelsalonger, och som innehåller mikroplaster, men inte släpper ut dem eller kan minimeras, inte omfattas av begränsningen. Kosmetiska glitter som används inom nageltjänster, såsom glitter tillsatt i fasta blandningar eller inkapslat i produkten, förhindrar utsläpp av lösa glitterpartiklar.

För att minimera utsläpp av mikroplast:
• Klappa och tryck glitter alltid ordentligt på plats med en pensel.
• Använd inte en stor dammborste för att applicera glitter.
• Om något löst glitter finns kvar på nageln efter applicering, se till att alla spår tas bort innan händerna tvättas.
• TopCoat måste användas för att omsluta glitterfinishen och eventuellt löst glitter som används.
• Ha inte hudkontakt med produkter, såsom i glitterburkar för att applicera glitter med fingrarna.
• Allt genererat mikroplastavfall ska läggas i en lämplig avfallsbehållare (filter för utsug) och samlas in av en auktoriserad avfallsinsamlingstjänst. Lägg aldrig avfall i ett handfat eller toalett.
• Nagelterapeut kan blanda glitter i en klar gel / lack / akryl för att maximalt minimera eventuella okontrollerade utsläpp."

 

Nu kan vi fortsätta glittra och göra våra kunders naglar till gnistrande små konstverk.

 

Reni Mobrandt
Nail Systems of Sweden ab
2023-10-11

 

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen