Service - Weller

OBS!

Modifiera inte filteraggregatet. Reparationer skall endast utföras av personal utbildad på Filtronic´s produkter. Om filteraggregatet inte fungerar, kontrollera att strömförsörjningen är korrekt ansluten.

För att filtersystemet skall fungera problemfritt måste kompaktfiltret, huvudfiltret, bytas ut enligt följande: Minst en gång per år eller om den tillåtna konstentrationen på arbetsplatsen överskrids.


 

WELLER BASIC

A: Om den röda indikatorlampan lyser (dålig sugkapacitet). Kvittera då larmet: Ta bort fjärrströmbrytaren, stäng av strömrytaren. Sedan håll inne fläktknappen. Efter 3 sekunder, slå på strömmen och vänta tills lampan slutar blinka, släpp fläktknappen. Kontrollera munstycke och sugarm, rengör om det behövs. Om lampan börjar lysa igen efter 5 minuter beror detta på uttjänt filter. Se "byte av filter" nedan.

B: Om den röda indikatorlampan blinkar (rekommenderad filtertid överskriden). Kvittera larmet och nollställ filterövervakning genom att trycka på tryckknappen i ca 3 sekunder.

Om larmet inte åtgärdas stoppas aggregatet efter 5 minuter för att skydda mot överhettning.

OBS! Larmet är kopplat till förfiltret och partikelfiltret. Om gasfiltret förbrukas fortare än dessa, vilket är vanligt i nagelsalonger, kommer filtret inte att larma utan lukten från produkterna kommer att slå igenom och indikerar att filtret ska bytas. Om aggregatet inte används regelbundet bör ändå huvudfiltret bytas en gång per år för att garantera seperationsgraden av gaser.

 

BYTE AV FÖRFILTER

1. Stäng av filtersystemet.

2. Öppna låsen och lyft upp locket.

3. Ta bort gamla filtermattan.

4. Montera ett nytt förfilter.

5. Sätt tillbaka locket och stäng låset.

6. Nollställ larmet, se A ovan.

Om larmet återkommer efter att förfiltret är bytt, så är huvudfiltret förbrukat och behöver bytas. Se "byte av huvudfilter" nedan.

 

BYTE AV HUVUDFILTER

1. Stäng av filtersystemet.

2. Öppna låsen och lyft upp locket.

3. Lyft ur huvudfiltret.

4. Märk det nya filtret med aktuellt datum på ettiketten.

5. Montera det nya filtret.

6. Sätt tillbaka locket och stäng låsen.

7. Nollställ larmet, se A ovan.

 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen