Service - Filtronics

 

OBS!

Modifiera inte filteraggregatet. Reparationer skall endast utföras av personal utbildad på Filtronic´s produkter. Om filteraggregatet inte fungerar, kontrollera att strömförsörjningen är korrekt ansluten.

För att filtersystemet skall fungera problemfritt måste kompaktfiltret, huvudfiltret, bytas ut enligt följande: Minst en gång per år eller om den tillåtna konstentrationen på arbetsplatsen överskrids.


 

Filtronics Beauty Line Exclusive

A: Om den röda indikatorlampan lyser och larmsignal hörs (dålig sugkapacitet). Kvittera då larmet genom att trycka på den svarta tryckknappen i 10 sekunder, tills kvittenssignal hörs. Kontrollera munstycke och sugarm, rengör om det behövs. Om lampan börjar lysa igen efter 5 minuter och larm hörs beror detta på uttjänt filter. Se "byte av filter" nedan.

B: Om den röda indikatorlampan blinkar och larmsignal hörs (rekommenderad filtertid överskriden). Kvittera larmet, nollställ filterövervakning genom att trycka på den svarta tryckknappen i ca 10 sekunder, tills kvittenssignal hörs.

Om larmet inte åtgärdas stoppas aggregatet efter 5 minuter för att skydda mot överhettning.

OBS! Larmet är kopplat till förfiltret och partikelfiltret. Om gasfiltret förbrukas fortare än dessa, vilket är vanligt i nagelsalonger, kommer filtret inte att larma utan lukten från produkterna kommer att slå igenom och indikerar att filtret ska bytas. Om aggregatet inte används regelbundet bör ändå huvudfiltret bytas en gång per år för att garantera seperationsgraden av gaser.

BYTE AV FÖRFILTER

Byte av förfilter ska göras när filtret larmar.

 1. Stäng av filtersystemet.
 2. Öppna låsen och lyft upp locket.
 3. Tag bort förfiltret genom att dra i det svarta anslutningsröret.
 4. Montera ett nytt förfilter.
 5. Sätt tillbaka locket och stäng låsen.
 6. Nollställ larmet, se A ovan!

  Om larmet återkommer efter att förfiltret är bytt, så är huvudfiltret förbrukat och behöver bytas. Se "byte av huvudfilter" nedan.

 

BYTE AV HUVUDFILTER

Byte av huvudfilter ska göras när filtret larmar.

 1. Stäng av filtersystemet.
 2. Öppna låsen och lyft upp locket.
 3. Lyft ur huvudfiltret.
 4. Märk det nya filtret med aktuellt datum på ettiketten.
 5. Montera det nya filtret.
 6. Sätt tillbaka locket och stäng låsen.
 7. Nollställ filtret genom att trycka på tryckknappen i 10 sekunder tills kvittens signal hörts, se A ovan.

  För att säkerställa en tillfredställande funktion bör munstycke, sugarmar och anslutningsrör rengöras regelbundet.

 


 

Filtronics Beauty Line

C: Om gul indikator blinkar (överskriden filtertid): Slå av strömbrytaren. Slå på strömmen samtidigt som båda tryckknapparna (märkta med + och -) hålls intryckta. Kvittenssignal hörs och indikatorn slocknar. Släpp knapparna, vänta 5 sekunderoch slå av strömbrytaren. Vänta 5 sekunder och slå sedan på strömbrytaren. Detta moment gäller för all reset.

D: Om röd indikator lyser och larmsignal hörs (dålig sugkapacitet): Tysta larmet genom att trycka på "tryckknappen öka" (+) på manöverpanelen. Slå av filteraggregatet. Kontrollera att munstycke eller sugarm inte är igentäppta. Om det efter start fortsatt larmar beror detta på uttjänt partikelfilter. Se byte av huvudfilter nedan.

BYTE AV HUVUDFILTER

Byte av filter ska göras när filtret larmar eller när lukten slår igenom.

 1. Slå av strömbrytaren.
 2. Öppna fronten genom att dra den rakt upp.
 3. Dra ur anslutningsrören. Flexarmen kan sitta kvar under tiden.
 4. Tag bort filtret.
 5. Märk det nya filtret med aktuellt datum på etiketten.
 6. Montera det nya filtret och tryck ned anslutningsrören så långt det går.
 7. Sätt tillbaka fronten.
 8. Nollställ larmet, se C ovan!

  Du bör rengöra munstycke, sugarmar och anslutningsrör regelbundet för maskinens bästa.

 


 

Filtronics Eyelash

A: Om den röda indikatorlampan lyser och larmsignal hörs (dålig sugkapacitet). Kvittera då larmet genom att trycka på den svarta tryckknappen i 10 sekunder, tills kvittenssignal hörs. Kontrollera munstycke och sugarm, rengör om det behövs. Om lampan börjar lysa igen efter 5 minuter och larm hörs beror detta på uttjänt filter. Se "byte av filter" nedan.

B: Om den röda indikatorlampan blinkar och larmsignal hörs (rekommenderad filtertid överskriden). Kvittera larmet, nollställ filterövervakning genom att trycka på den svarta tryckknappen i ca 10 sekunder, tills kvittenssignal hörs.

 

BYTE AV FÖRFILTER

Byte av förfilter ska göras när filtret larmar.

 1. Stäng av filtersystemet.
 2. Öppna låsen och lyft upp locket.
 3. Tag bort förfiltret och montera ett nytt
 4. Sätt tillbaka locket och stäng låsen.
 5. Nollställ larmet, se A ovan!

  Om larmet återkommer efter att förfiltret är bytt, så är huvudfiltret förbrukat och behöver bytas. Se "byte av huvudfilter" nedan.

 

 

BYTE AV HUVUDFILTER

Byte av huvudfilter ska göras när filtret larmar.

 1. Stäng av filtersystemet.
 2. Öppna låsen och lyft upp locket.
 3. Lyft ur huvudfiltret.
 4. Märk det nya filtret med aktuellt datum på ettiketten.
 5. Montera det nya filtret.
 6. Sätt tillbaka locket och stäng låsen.
 7. Nollställ filtret genom att trycka på tryckknappen i 10 sekunder tills kvittens signal hörts, se A ovan.

  För att säkerställa en tillfredställande funktion bör munstycke, sugarmar och anslutningsrör rengöras regelbundet.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen